Go 4 FAS Omdat....

  • Wij een bovengemiddeld slagingspercentage hebben!
  • Wij ook theorielessen geven!
  • Wij faalangstige leerlingen goed kunnen begeleiden!
  • Wij les geven / afrijden in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek!
  • Wij ook de mogelijkheid bieden om in gedeelten te betalen!
  • Wij ook slagingsgarantie geven!
  • Wij ook lesgeven aan leerlingen vanaf 16½